onlinefootballbettingm88.com

เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด สมัครเล่นกับเว็บพนันตรง

Home » ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี สะท้อนความสำเร็จโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น”

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี สะท้อนความสำเร็จโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น”

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี สะท้อนความสำเร็จโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” จุดประกายสร้างรากฐานการมีชีวิตทางการเงินที่ดีเริ่มตั้งแต่เยาวชน

โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมทักษะความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างมีวินัย และเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงินให้กับเยาวชนไทย ช่วยสร้างรากฐานการมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งวันนี้ และอนาคต หลังจบคลาสสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการจากเด็ก ๆ ที่ได้เรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning แบ่งการเรียนรู้เป็น 8 คลาส ภายในระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งมีการประเมินพื้นฐานการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน พร้อมติดตามผลแผนทางการเงินของเด็ก ๆ จนถึงธันวาคม 2565 นี้

นางสาวมาริสา จงคงคาวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า โครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” เป็นโครงการนำร่องในการจุดประกายความรู้ทางการเงินที่เป็นพื้นฐานสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของการฉลาดออม ฉลาดใช้ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย สะท้อนจากการมีส่วนร่วมของเด็ก ๆ และผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม ทำให้เด็ก ๆ เข้าใจเรื่องการเงิน เห็นความสำคัญของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ที่สำคัญสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเริ่มวางแผนการเงิน เพื่อนำทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งพฤติกรรมทางการเงินของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหลายคนเห็นคุณค่าของเงินและเริ่มมีวินัยในการใช้จ่ายมากขึ้น

ข่าวการศึกษา

“การมีภูมิคุ้มกันทางการเงินตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ทุกคนมีชีวิตทางการเงินที่ดีได้เร็วขึ้น จึงควรเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่เยาวชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการคือ เด็ก ๆ จากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าทั้ง 5 แห่ง ที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ดังนั้น นอกจากจะนำความรู้ไปใช้กับชีวิตเด็ก ๆ เองแล้ว ยังสามารถจุดประกายให้ครอบครัวมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นได้ด้วย ทั้งนี้ ความรู้เรื่องการเงินจะเป็นหนึ่งหลักสูตรสำคัญที่ศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้าอยากจุดประกายให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม และในอนาคตมีแนวคิดจะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ ช่วยเหลือครอบครัว รวมถึงช่วยเหลือสังคมได้ด้วย ตอกย้ำปรัชญา Make REAL Change เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนเพื่อสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน” นางมาริสา กล่าวสรุป

ด้านนายทัตพล เมธีวิริยาภรณ์ Co-Founder of Money Class กล่าวว่า โครงการ Fun for Fin“เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” ประสบความสำเร็จเกินความคาดหวัง โดยพิจารณาได้จากจำนวนเด็กที่เข้ามาเรียนครบจนจบหลักสูตร และทุกคนมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม ส่วนผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดคือ กระบวนการทางความคิดของเด็กเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มตระหนักถึงการใช้เงินแบบมีเหตุผล รู้คุณค่าของเงิน เข้าใจว่าทำไมต้องเก็บออม เริ่มรู้จักทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และวางแผนการเงินเพื่อก้าวเดินไปสู่เป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นกับเด็กในระดับชั้นมัธยม ซึ่งทีม Money Class รู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ รวมถึงประทับใจเด็ก ๆ และพี่ ๆ ทีมงานศูนย์เรียนรู้ ไฟ-ฟ้า เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการเรียนรู้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดี

“การสร้างพื้นฐานทางการเงินให้กับเด็กมีความสำคัญ เนื่องจากจะทำให้เด็ก ๆ ดูแลรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ ไม่เป็นภาระของใครในอนาคต วิธีการทำให้เรื่องเงินอยู่ในชีวิตของเด็ก โดยการสร้างฐานความคิดให้กับเด็ก ได้เรียนรู้ในช่วงอายุที่เหมาะสมก่อนวัยทำงานจะสามารถสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีได้เร็วขึ้น เชื่อว่าหากทุกคนมีหลักประกันในชีวิตดูแลตัวเองได้ จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคง”

ข่าว การศึกษา

ในส่วนเด็กไฟ-ฟ้า น้องก้อง ฐปกรณ์ มิถอย อายุ 17 ปี เด็กไฟ-ฟ้าจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า สมุทรปราการ เล่าว่า “สนใจเข้าร่วมโครงการ Fun for Fin “เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” เพราะอยากรู้วิธีหาเงินและเก็บเงิน ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีความรู้เลย แต่หลังจากจบหลักสูตรได้รับความรู้มากกว่าที่คิดไว้ ทั้งเรื่องการแยกกระปุกเก็บออม วิธีหารายได้ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการวางแผนการเงิน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ แม้ตอนนี้ยังหารายได้เองไม่ได้ แต่หากใช้เงินเป็นจัดสรรให้ถูกต้อง ก็จะช่วยลดภาระให้กับครอบครัวได้ ยิ่งเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย ยิ่งต้องรู้จักบริหารเงินให้ดี เพื่อให้เพียงพอกับการใช้จ่าย โดยมองว่าการทำงบการเงินมีความสำคัญมาก ทำให้รู้ว่าในแต่ละวันมีการใช้จ่ายไปมากแค่ไหน และใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นหรือสิ่งฟุ่มเฟือย”

ขณะที่น้องปลายฝน นภสร ทะรินทร์ อายุ 17 ปี เด็กไฟ-ฟ้าจากศูนย์เรียนรู้ไฟ-ฟ้า นนทบุรี มองว่า “การได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องการเงินเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะเป็นหลักสูตรที่ไม่มีการสอนในโรงเรียน ทั้งที่เรื่องเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิต ซึ่งเราทุกคนควรรู้วิธีการใช้เงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงรู้จักวางแผนทางการเงิน เพื่อให้สามารถดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ นอกจากนี้ สามารถนำความรู้เรื่องเงินไปส่งต่อให้กับคนในครอบครัวได้ ก็จะช่วยยกระดับฐานความรู้ภายในครอบครัวให้ดีขึ้น เพราะหลายครอบครัวอาจจะไม่มีความรู้เรื่องบริหารเงินเลย ดังนั้น โครงการ Fun for Fin“เด็กไฟ-ฟ้า ออมได้ใช้เป็น” จึงมีประโยชน์มาก ไม่เพียงจุดประกายให้กับตัวเรา แต่ยังสามารถนำไปใช้ในครอบครัวและขยายไปถึงเพื่อน ๆ ได้อีกด้วย”

admin

Back to top